Tel: +86757-23620900
Mob: +8613823473700
E-mail: Chocolee1204@163.com
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thiết bị hiện tại còn sót lại
- Feb 08, 2018 -

Thiết bị hiện tại dư (RCD): Trong điều kiện hoạt động bình thường, bật tải và ngắt kết nối dòng điện; và khi dòng dư của mạch đạt đến giá trị quy định của nó trong các điều kiện quy định, gây ra các hành động tiếp xúc và ngắt kết nối bảo vệ mạch A chính. Thiết bị dòng điện dư có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố để phát hiện dòng điện dư và bật và tắt dòng mạch chính. Thiết bị hiện tại dư (RCD): Trong điều kiện hoạt động bình thường, bật tải và ngắt kết nối dòng điện; và khi dòng dư của mạch đạt đến giá trị quy định của nó trong các điều kiện quy định, gây ra các hành động tiếp xúc và ngắt kết nối bảo vệ mạch A chính. Thiết bị dòng điện dư có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố để phát hiện dòng điện dư và bật và tắt dòng mạch chính.

Một cặp: Xinhuida năm 2018 xuân trà Đảng

Tiếp theo: PRCD