Tel: +86757-23620900
Mob: +8613823473700
E-mail: Chocolee1204@163.com
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thiết bị bảo vệ rò rỉ
- Jan 15, 2018 -

thiết bị bảo vệ rò rỉ được sử dụng để ngăn ngừa điện giật cá nhân và tai nạn rò rỉ gây ra một thiết bị bảo vệ lỗi đất, khi mạch hoặc thiết bị điện rò rỉ hiện nay lớn hơn

thiết bị, hoặc con người, động vật, nguy hiểm sốc điện, nó có thể nhanh chóng di chuyển để cắt điện tai nạn, để tránh sự lan rộng của tai nạn, bảo vệ an toàn cá nhân, thiết bị.