Tel: +86757-23620900
Mob: +8613823473700
E-mail: Chocolee1204@163.com
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Đánh giá cắm
- Dec 08, 2017 -

Đánh giá cắm
Đánh giá là đảm bảo rằng ổ cắm, bộ chuyển đổi và các thiết bị điện kết nối bình thường, an toàn, với việc sử dụng các trao đổi điện cơ bản nhất với các thông số. Chẳng hạn như: Dòng định mức của bộ chuyển đổi không được lớn hơn mức đánh giá của phần cắm. Nếu không, nó có thể khiến người sử dụng lựa chọn thiết bị điện theo dòng định mức của ổ cắm, và nguy cơ quá nhiệt của phích cắm là nguy hiểm; giá trị định mức tối thiểu của bộ chuyển đổi với cầu chì và bảo vệ quá tải bằng với cầu chì và bảo vệ quá tải được đánh dấu Đánh giá. Nếu không, có thể xảy ra hư hỏng sản phẩm.

Một cặp: Rò rỉ bảo vệ dây dẫn chính xác

Tiếp theo: Miễn phí