Tel: +86757-23620900
Mob: +8613823473700
E-mail: Chocolee1204@163.com
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Cắm biểu tượng
- Dec 08, 2017 -

Cắm biểu tượng
Dấu hiệu là một cơ sở quan trọng để chỉ ra cách lắp đặt, sử dụng và bảo trì đúng đắn của con người và là một tiêu chuẩn an toàn cực kỳ quan trọng để đảm bảo an toàn cá nhân và tài sản. Các sản phẩm cắm và đầu ra phải được đánh dấu rõ ràng về điện áp định mức, điện áp định mức, nguồn điện và như vậy. Ngoài ra, bộ chuyển đổi (bộ chuyển đổi chỉ đề cập đến một bộ phận cắm và một hoặc nhiều phần ổ cắm của sự kết hợp các phụ kiện điện thoại di động) để sử dụng biểu tượng "MAX (hoặc tối đa)" để biểu thị dòng điện / năng lượng định mức, để tránh quá tải. Dấu hiệu hoặc biểu tượng phải bền và dễ đọc. Không sử dụng biểu trưng có thể dễ dàng tẩy xóa màn hình lụa và giấy dán.