Tel: +86757-23620900
Mob: +8613823473700
E-mail: Chocolee1204@163.com
Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Nhiệt và khả năng chống cháy
- Dec 08, 2017 -

Nhiệt và khả năng chống cháy
Nhiệt độ cao có ảnh hưởng lớn đến các tính chất khác nhau của vật liệu cách điện. Trong điều kiện nhiệt độ cao, cấu trúc và tính chất của vật liệu cách điện sẽ thay đổi cơ bản. Thay đổi này xác định độ tin cậy của việc sử dụng vật liệu. Một số vật liệu sẽ mềm mại ở nhiệt độ cao, độ bền cơ học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của phích cắm và ổ cắm và việc sử dụng an toàn. Ngoài ra, vật liệu cách điện phích cắm và ổ cắm cần có một tính chất chống cháy. Nếu không, sản phẩm sẽ được kiểm soát trong trường hợp cháy.